Cysylltu â Ni

Gallwch ddod o hyd i'r atebion am y cwestiynau mwyaf cyffredin ar ein tudalennau Cwestiynau ac Atebion.

Os ydych am gymorth i ddod o hyd i'ch rhif cofrestru personol perffaith, gallwch gysylltu â ni drwy e-bost. Rydym yn hynod o brysur ar hyn o bryd, gall gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith cyn y gallwn ymateb os byddwch yn cysylltu â ni.

Os oes gennych unrhyw ymholiad arall yn ymwneud â DVLA, ewch i www.gov.uk/contact-the-dvla i gael gwybod am argaeledd diweddaraf ein canolfan gyswllt mewn perthynas â choronafeirws (COVID-19).

Neu efallai yr hoffech ymweld â www.gov.uk/browse/driving sydd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar holl faterion DVLA.

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Arddull plât

Plât arddull 'cyfredol' yw'r cofrestriadau cyfredol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cofrestriadau newydd, maent yn cynnwys: 2 lythyren, 2 rif ac wedyn 3 llythyren.

AA68 ABC


Plât arddull 'rhagddodiadn yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac yn cynnwys; 1 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 3 llythyren.

A123 ABC


Plât arddull 'ôl-ddodiad'd yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 1983 ac yn cynnwys; 3 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 1 llythyren.

ABC 123A


Plât arddull 'diddyddiad' pris penodoln yw'r cofrestriadau a gellir ei neilltuo i gerbyd o unrhyw oedran, ac yn cynnwys; 3 llythyren a 3 rhif

AEZ 121

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey