Cysylltu â Ni

Gobeithio eich bod wedi cael ein gwefan yn ddefnyddiol ar gyfer chwilio am rif cofrestru personol delfrydol a'i brynu! Tudalen C ac A rhag ofn nad ydych wedi ei gweld, fe all fod yn ddefnyddiol os oes gennych gwestiwn neu ymholiad penodol, ond os na, a bod gennych gwestiwn i ni o hyd, gallwch gysylltu â ni:

I gael cymorth i ddod o hyd i’ch rhif cofrestru perffaith, cysylltwch â ni

Trwy Ffonio

0300 123 0883

Our lines are open Monday - Friday 8.00am - 4.30pm. Please be aware we do not sell registrations over the phone.

Am unrhyw ymholiad arall, gan gynnwys sut i drosglwyddo neu gadw rhif cofrestru

E-bost - www.gov.uk/contact-the-dvla
Ffonio - 0300 790 6802

Or you may wish to visit www.gov.uk/browse/driving which contains useful information on all DVLA issues.

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Arddull plât

Plât arddull 'cyfredol' yw'r cofrestriadau cyfredol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cofrestriadau newydd, maent yn cynnwys: 2 lythyren, 2 rif ac wedyn 3 llythyren.

AA68 ABC


Plât arddull 'rhagddodiadn yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac yn cynnwys; 1 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 3 llythyren.

A123 ABC


Plât arddull 'ôl-ddodiad'd yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 1983 ac yn cynnwys; 3 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 1 llythyren.

ABC 123A


Plât arddull 'diddyddiad' pris penodoln yw'r cofrestriadau a gellir ei neilltuo i gerbyd o unrhyw oedran, ac yn cynnwys; 3 llythyren a 3 rhif

AEZ 121

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey