Cwcis

Ffeiliau bach sy'n cael eu cadw ar eich ffôn, llechen neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan yw cwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y gwasanaeth hwn weithio a chasglu gwybodaeth am sut rydych yn defnyddio’n gwasanaeth.

Cwcis hanfodol

Mae cwcis hanfodol yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel wrth ichi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Nid oes rhaid inni ofyn am ganiatâd i’w defnyddio.

Enw Pwrpas Dod i ben

SOMWEB

Helpu i ddynodi a chofio eich cynnydd trwy drafodyn neu wasanaeth

sesiwn

Lang

Defnyddir i osod eich dewis iaith

sesiwn

TSxxxxxxxx

Efallai y byddwch yn gweld un neu fwy o’r rhain. Mae’r cwcis hyn yn hanfodol ar gyfer mesurau diogelwch.

sesiwn

F5[unique ID]

Os ydych chi'n talu am wasanaeth llywodraeth gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, mae ein darparwr taliadau (Barclaycard) yn defnyddio'r cwci hwn i olrhain eich sesiwn dalu. Dysgwch ragor am y cwcis y mae Barclaycard yn eu defnyddio trwy ymweld â'u polisi preifatrwydd a chwcis.

5 funuds

ROUTEID

Helpu i ddynodi a chofio eich cynnydd trwy drafodyn neu wasanaeth.

sesiwn

PHPSESSID

Er mwyn caniatáu i'r defnyddiwr ddychwelyd i'r dudalen chwilio ar ôl pryniant wedi'i gwblhau.

1 mis

Wishlist ID

Er mwyn galluogi defnyddwyr i ddefnyddio'r swyddogaeth rhestr dymuniadau i arbed cofrestriadau a chwiliwyd.

1 flwyddyn

cookies_policy

Mae hwn yn cadw eich gosodiadau caniatâd cwcis.

1 flwyddyn

cookie_preferences_set

Mae hwn yn rhoi gwybod inni eich bod wedi cadw eich gosodiadau caniatâd cwcis.

1 flwyddyn

Cwcis ychwanegol (dewisol)

Gyda'ch caniatâd, rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu data am sut rydych chi'n defnyddio ein gwasanaeth. Mae'r wybodaeth hon yn ein helpu i wella ein gwasanaeth.

Mae cwcis Google Analytics yn casglu gwybodaeth am:

  • Sut cyrhaeddoch chi'r gwasanaeth
  • Y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw ar ein gwasanaeth a faint o amser rydych chi'n ei dreulio arnyn nhw
  • Unrhyw wallau a welwch wrth ddefnyddio ein gwasanaeth
Enw Pwrpas Dod i ben

_ga_<unique id>

Mae'r rhain yn ein helpu i wahaniaethu rhwng gwahanol ddefnyddwyr, maen nhw'n cael eu defnyddio i barhau â chyflwr sesiwn.

2 flynedd

_gat_gtag_UA_<unique id>

Mae'r cwci hwn yn gosod ID unigryw i helpu i adnabod defnyddiwr.

1 funud

_gat

Mae'r rhain yn helpu i reoleiddio ceisiadau.

1 funud

_ga

Mae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r gwasanaeth trwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen.

2 flynedd

_gid

Mae'r rhain yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â'r gwasanaeth trwy olrhain os ydych wedi ymweld ag ef o'r blaen.

1 diwrnod

Noder

I unrhyw un sy'n defynddio'r porwr Safari, gellir gosod cwcis am gyfnod diofyn o 7 diwrnod yn unig.