30 years of Personalised Registrations for Driver and Vehicle Licensing Agency

Ynghylch Rhifau Cofrestru Personol y DVLA

Yn Rhifau Cofrestru Personol y DVLA mae gennym filiynau o blatiau rhif unigol ar gael i chi eu prynu ar-lein, o'n busnes gwerthu ar y ffôn neu o'n hocsiynau.


Prynu Ar-lein

Trwy ddefnyddio ein Chwiliad Uwch, y gallwch fynd iddo uchod, gallwch gael mynediad at dros 50 miliwn o rifau cofrestru mewn ychydig eiliadau. Mae'r prisiau yn cychwyn o gyn lleied â £250 sy'n cynnwys TAW a'r ffi ddyrannu £80. Mae hynny'n golygu nad oes dim byd arall i'w dalu ac eithrio costau gwneud y platiau rhif eu hunain - DIM COSTAU CUDD!

Ar ôl dod o hyd i'ch rhif cofrestru perffaith, cliciwch y botwm PRYNU NAWR i brynu ar-lein.

Rhif TAW Cwmni: GD108


Rhoi cynnig mewn ocsiwn DVLA

Mae'r DVLA yn cynnal sawl arwerthiant y flwyddyn, yn cynnwys tua 1,500 o rifau cofrestru ym mhob arwerthiant. Mae dau fath o arwerthiant a elwir yn arwerthiannau 'Traddodiadol' ac 'Wedi Amseru'.

Gwerthir cofrestriadau mwy poblogaidd mewn arwerthiannau Traddodiadol, a gynhelir mewn lleoliadau penodol ledled y Deyrnas Unedig.

Cynhelir arwerthiannau wedi amseru tair neu bedair gwaith y flwyddyn, a gallant gynnwys cofrestriadau y mae'r cyhoedd wedi gofyn yn benodol amdanynt.

Mae ein hocsiynau yn cynnwys rhifau cofrestru unigryw diddyddiad, rhai cyfredol a rhai o'r hen arddull gyda'r prisiau yn cychwyn o ddim ond £70.

Rydym yn gwneud profiad yr ocsiwn mor ddymunol â phosibl, cynnig eich hun yw'r ffordd fwyaf poblogaidd o gynnig mewn ocsiwn. Ond, os na fedrwch chi gyrraedd yr ocsiwn rydym yn cynnig y dewis o gynnig am ddim ar y ffôn neu'r Rhyngrwyd, neu gallwch roi cynnig yn eich absenoldeb.

Ewch i'n adran ocsiwn am ragor o wybodaeth

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Plate Styles

'Current' style plates are the registrations currently used for new registrations and are made up of the form; 2 letters, 2 numbers and then 3 letters.

AA68 ABC


'Prefix' style plates are the registrations that were used prior to 2001 and consist of; 1 letter, 1-3 numbers and then 3 letters.

A123 ABC


Auction plates are those that have been set aside to be auctioned at a live or timed auction.


Dateless plates can be assigned to any appropriate vehicle registered within mainland Great Britain and Northern Ireland and can be purchased for a fixed price.

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey