Hawlfraint y Goron

Mae'r deunydd ar y safle hwn yn ddarostyngedig i warchodaeth Hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.

Gellir atgynhyrchu'r deunydd sydd dan hawlfraint y Goron (heblaw'r Arfau Brenhinol a logos adrannol neu asiantaethol) am ddim mewn unrhyw ffurf neu trwy unrhyw gyfrwng ar yr amod eu bod yn cael eu hatgynhyrchu yn gywir a heb eu defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Pan fydd unrhyw eitemau hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn cael eu hail gyhoeddi neu eu copïo i bobl eraill, rhaid cydnabod ffynhonnell y deunydd a'i statws o ran hawlfraint.

Nid yw'r hawl i atgynhyrchu deunydd dan Hawlfraint y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn sy'n cael ei ddynodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliad yr hawlfraint dan sylw.

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Arddull plât

Plât arddull 'cyfredol' yw'r cofrestriadau cyfredol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cofrestriadau newydd, maent yn cynnwys: 2 lythyren, 2 rif ac wedyn 3 llythyren.

AA68 ABC


Plât arddull 'rhagddodiadn yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac yn cynnwys; 1 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 3 llythyren.

A123 ABC


Plât arddull 'ôl-ddodiad'd yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 1983 ac yn cynnwys; 3 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 1 llythyren.

ABC 123A


Plât arddull 'diddyddiad' pris penodoln yw'r cofrestriadau a gellir ei neilltuo i gerbyd o unrhyw oedran, ac yn cynnwys; 3 llythyren a 3 rhif

AEZ 121

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey