30 years of Personalised Registrations for Driver and Vehicle Licensing Agency

Hawlfraint y Goron

Mae'r deunydd ar y safle hwn yn ddarostyngedig i warchodaeth Hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol.

Gellir atgynhyrchu'r deunydd sydd dan hawlfraint y Goron (heblaw'r Arfau Brenhinol a logos adrannol neu asiantaethol) am ddim mewn unrhyw ffurf neu trwy unrhyw gyfrwng ar yr amod eu bod yn cael eu hatgynhyrchu yn gywir a heb eu defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Pan fydd unrhyw eitemau hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn cael eu hail gyhoeddi neu eu copïo i bobl eraill, rhaid cydnabod ffynhonnell y deunydd a'i statws o ran hawlfraint.

Nid yw'r hawl i atgynhyrchu deunydd dan Hawlfraint y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn sy'n cael ei ddynodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliad yr hawlfraint dan sylw.

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Plate Styles

'Current' style plates are the registrations currently used for new registrations and are made up of the form; 2 letters, 2 numbers and then 3 letters.

AA68 ABC


'Prefix' style plates are the registrations that were used prior to 2001 and consist of; 1 letter, 1-3 numbers and then 3 letters.

A123 ABC


Auction plates are those that have been set aside to be auctioned at a live or timed auction.


Dateless plates can be assigned to any appropriate vehicle registered within mainland Great Britain and Northern Ireland and can be purchased for a fixed price.

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey