30 years of Personalised Registrations for Driver and Vehicle Licensing Agency

Hafan Ocsiwn

Mae DVLA yn cynnal 5 Ocsiwn Byw a 4 Ocsiwn wedi'i Amseru Rhifau Cofrestru Personol DVLA pob blwyddyn. Cynigion yn bersonol yw'r ffordd fwyaf poblogaidd i brynu rhif cofrestru ac yn yr ocsiwn ei hunan cewch ddarganfod yr awyrgylch go iawn. Os na allwch fynychu'r ocsiwn rydym yn cynnig yn ddi-dâl cyfleusterau cynigion dros y ffôn, rhyngrwyd a hefyd absennol. Ein partneriaid BCA sydd yn trefnu'r ocsiynau a gallwch ymweld a nhw yn dvlaauction.co.uk

Ocsiwn Diwethaf

Gallwch ddod o hyd i'r prisoedd trwy ddewis y botwm 'Gweld Cofrestriadau' isod. Efallai y bydd cofrestriadau sydd heb eu gwerthu yn cael eu gwerthu mewn ocsiynau DVLA yn y dyfodol.

Gweld Cofrestriadau
 

Yr Ocsiwn Amserol Cyfredol

Bydd yr ocsiwn amserol cyfredol yn rhedeg tan ddydd Mercher 19 Mehefin 2019. Gellir gweld y cofrestriadau sy'n cael eu cynnwys trwy ddefnyddio'r dolenni isod.

Register online

Yr Ocsiwn Nesaf

Mae Ocsiwn nesaf y DVLA am The Vale Resort. Hensol, Vale of Glamorgan CF72 8JY ar y 17,18,19 Gorffennaf 2019. Dim ond 28 diwrnod ar ôl i gofrestru fel cynigydd

Cael gwybod sut i gofrestru

2018/2019 Ocsiwn

Ceir manylion ocsiynau y DVLA am 2018/2019 isod. Cliciwch ar fanylion y lleoliad i gael gwybod ble y cynhelir ein Hocsiynau Byw.

Ocsiwn Amserol

Dydd Llun 10 Mehefin i Ddydd Mercher 19 Mehefin 2019

Ocsiwn Amserol

Dydd Llun 14 Hydref i ddydd Mercher 23 Hydref 2019

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Plate Styles

'Current' style plates are the registrations currently used for new registrations and are made up of the form; 2 letters, 2 numbers and then 3 letters.

AA68 ABC


'Prefix' style plates are the registrations that were used prior to 2001 and consist of; 1 letter, 1-3 numbers and then 3 letters.

A123 ABC


Auction plates are those that have been set aside to be auctioned at a live or timed auction.


Dateless plates can be assigned to any appropriate vehicle registered within mainland Great Britain and Northern Ireland and can be purchased for a fixed price.

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey