30 years of Personalised Registrations for Driver and Vehicle Licensing Agency

Hafan Ocsiwn

Yn 2017 byddwn yn cynnal 5 Arwerthiant Traddodiadol a 4 Amseredig o Cofrestru Personol y DVLA. Rydym yn gwneud profiad yr ocsiwn mor ddymunol â phosibl fel eich bod yn cael diwrnod da yn ogystal â'r cyfle i roi cynnig am rai o'r rhifau cofrestru unigryw iawn sy'n werth eu casglu. Cynnig eich hun yw'r ffordd fwyaf poblogaidd o lawer o brynu rhif cofrestru ac yn yr ocsiwn y cewch chi brofi'r awyrgylch mewn gwirionedd. Os na fedrwch chi gyrraedd yr ocsiwn rydym yn cynnig y dewis o gynnig am ddim ar y ffôn neu'r Rhyngrwyd, neu gallwch roi cynnig yn eich absenoldeb.

Ocsiwn Diwethaf

Gallwch ddod o hyd i'r prisoedd trwy ddewis y botwm 'Gweld Cofrestriadau' isod. Efallai y bydd cofrestriadau sydd heb eu gwerthu yn cael eu gwerthu mewn ocsiynau DVLA yn y dyfodol.

Gweld Cofrestriadau

Yr Ocsiwn Nesaf

Mae Ocsiwn nesaf y DVLA am Crowne Plaza, Caversham Bridge, Richfield Avenue, Berkshire, Reading, RG1 8BD ar y 15,16,17 Mai 2019. Dim ond 23 diwrnod ar ôl i gofrestru fel cynigydd

Cael gwybod sut i gofrestru

Yr Ocsiwn Amserol Nesaf

Bydd ein hocsiwn amserol nesaf yn rhedeg o ddydd Llun 10 - dydd Mercher 19 Mehefin 2019. Gellir gweld y rhifau cofrestru a fydd yn cael eu cynnwys o leiaf 48 awr cyn i’r Ocsiwn ddechrau.

2018/2019 Ocsiwn

Ceir manylion ocsiynau y DVLA am 2018/2019 isod. Cliciwch ar fanylion y lleoliad i gael gwybod ble y cynhelir ein Hocsiynau Byw.

Ocsiwn Amserol

Dydd Llun 10 Mehefin i Ddydd Mercher 19 Mehefin 2019

Ocsiwn Amserol

Dydd Llun 14 Hydref i ddydd Mercher 23 Hydref 2019

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Plate Styles

'Current' style plates are the registrations currently used for new registrations and are made up of the form; 2 letters, 2 numbers and then 3 letters.

AA68 ABC


'Prefix' style plates are the registrations that were used prior to 2001 and consist of; 1 letter, 1-3 numbers and then 3 letters.

A123 ABC


Auction plates are those that have been set aside to be auctioned at a live or timed auction.


Dateless plates can be assigned to any appropriate vehicle registered within mainland Great Britain and Northern Ireland and can be purchased for a fixed price.

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey