Hafan Ocsiwn

Mae DVLA yn cynnal 5 Ocsiwn Byw a 4 Ocsiwn wedi'i Amseru Rhifau Cofrestru Personol DVLA pob blwyddyn. Cynigion yn bersonol yw'r ffordd fwyaf poblogaidd i brynu rhif cofrestru ac yn yr ocsiwn ei hunan cewch ddarganfod yr awyrgylch go iawn. Os na allwch fynychu'r ocsiwn rydym yn cynnig yn ddi-dâl cyfleusterau cynigion dros y ffôn, rhyngrwyd a hefyd absennol. Ein partneriaid BCA sydd yn trefnu'r ocsiynau a gallwch ymweld a nhw yn dvlaauction.co.uk

Ocsiwn Diwethaf

Gallwch ddod o hyd i'r prisoedd trwy ddewis y botwm 'Gweld Cofrestriadau' isod. Efallai y bydd cofrestriadau sydd heb eu gwerthu yn cael eu gwerthu mewn ocsiynau DVLA yn y dyfodol.

Gweld Cofrestriadau

Yr Ocsiwn Amserol Nesaf

Bydd ein hocsiwn amserol nesaf yn rhedeg o dydd Mercher 2ain - dydd Mawrth 8ain Medi 2020.

2019/2020 Ocsiwn

Ceir manylion ocsiynau y DVLA am 2019/2020 isod. Cliciwch ar fanylion y lleoliad i gael gwybod ble y cynhelir ein Hocsiynau Byw.

Ocsiwn Amserol *

Dydd Mercher 2 Medi i Ddydd Mawrth 8 Medi 2020 *Hysbysebwyd fel ocsiwn byw yn flaenorol

Ocsiwn Amserol

Dydd Mercher 14 Hydref i ddydd Mawrth 20 Hydref 2020

Ocsiwn Amserol *

Dydd Mercher 18 Tachwedd i ddydd Mawrth 24 Tachwedd 2020 *Hysbysebwyd fel ocsiwn byw yn flaenorol

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Arddull plât

Plât arddull 'cyfredol' yw'r cofrestriadau cyfredol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cofrestriadau newydd, maent yn cynnwys: 2 lythyren, 2 rif ac wedyn 3 llythyren.

AA68 ABC


Plât arddull 'rhagddodiadn yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac yn cynnwys; 1 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 3 llythyren.

A123 ABC


Plât arddull 'ôl-ddodiad'd yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 1983 ac yn cynnwys; 3 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 1 llythyren.

ABC 123A


Plât arddull 'diddyddiad' pris penodoln yw'r cofrestriadau a gellir ei neilltuo i gerbyd o unrhyw oedran, ac yn cynnwys; 3 llythyren a 3 rhif

AEZ 121

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey