30 years of Personalised Registrations for Driver and Vehicle Licensing Agency

Hafan Ocsiwn

Mae DVLA yn cynnal 5 Ocsiwn Byw a 4 Ocsiwn wedi'i Amseru Rhifau Cofrestru Personol DVLA pob blwyddyn. Cynigion yn bersonol yw'r ffordd fwyaf poblogaidd i brynu rhif cofrestru ac yn yr ocsiwn ei hunan cewch ddarganfod yr awyrgylch go iawn. Os na allwch fynychu'r ocsiwn rydym yn cynnig yn ddi-dâl cyfleusterau cynigion dros y ffôn, rhyngrwyd a hefyd absennol. Ein partneriaid BCA sydd yn trefnu'r ocsiynau a gallwch ymweld a nhw yn dvlaauction.co.uk

Ocsiwn Diwethaf

Gallwch ddod o hyd i'r prisoedd trwy ddewis y botwm 'Gweld Cofrestriadau' isod. Efallai y bydd cofrestriadau sydd heb eu gwerthu yn cael eu gwerthu mewn ocsiynau DVLA yn y dyfodol.

Gweld Cofrestriadau

Yr Ocsiwn Nesaf

Mae Ocsiwn nesaf y DVLA am Wychwood Park, Weston Crewe, Cheshire, CW2 5GP ar y 18,19,20 Medi 2019. Dim ond 31 diwrnod ar ôl i gofrestru fel cynigydd

Cael gwybod sut i gofrestru

Yr Ocsiwn Amserol Nesaf

Bydd ein hocsiwn amserol nesaf yn rhedeg o ddydd Llun 14 - dydd Mercher 23 Hydref 2019. Gellir gweld y rhifau cofrestru a fydd yn cael eu cynnwys o leiaf 48 awr cyn i’r Ocsiwn ddechrau.

2018/2019 Ocsiwn

Ceir manylion ocsiynau y DVLA am 2018/2019 isod. Cliciwch ar fanylion y lleoliad i gael gwybod ble y cynhelir ein Hocsiynau Byw.

Ocsiwn Amserol

Dydd Llun 14 Hydref i ddydd Mercher 23 Hydref 2019

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Arddull plât

Plât arddull 'cyfredol' yw'r cofrestriadau cyfredol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cofrestriadau newydd, maent yn cynnwys: 2 lythyren, 2 rif ac wedyn 3 llythyren.

AA68 ABC


Plât arddull 'rhagddodiadn yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac yn cynnwys; 1 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 3 llythyren.

A123 ABC


Plât arddull 'ôl-ddodiad'd yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 1983 ac yn cynnwys; 3 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 1 llythyren.

ABC 123A


Plât arddull 'diddyddiad' pris penodoln yw'r cofrestriadau a gellir ei neilltuo i gerbyd o unrhyw oedran, ac yn cynnwys; 3 llythyren a 3 rhif

AEZ 121

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey